Information
[Startsida]
[Handling]
[Bakgrundsinformation]
[Om Produktionen]
[Arameiska]
[Om Skådespelarna]
[Om Filmmakarna]
[Rollista]
[Biografer]
[Bilder]
[Recensioner]
[Artiklar]
[Länkar]
[Kyrkor]
[Information]
[Material]
[Länkar]
[Kontakta]

I Sverige är Agape Sverige ansvariga för kontakten med kyrkor var gäller förhandsvisning och textkontroll av den svenska texten. Agape Sverige har kontor i Stockholm och Uppsala.
www.agapesverige.se

Ungdomsmagasinet Excite ansvarar för nätverkskontakter med skolföreningar och skolgrupper runt hela Sverige. Excite är också ansvarig för innehållet och uppbyggnaden av hemsidan www.thepassionofthechrist.se.
Kontaktinformation hittar du på www.excite.nu

Promotionmaterial i form av foton för tidningar och tidskrifter kan fås av distributionsbolaget Scanbox via deras hemsida.

Gruppbokningar
Går bra. Kontakta er lokala biografägare. Vid eventuella problem kontakta Clas Gunnarsson på 0701-85 76 10, måndag-tisdag nås han på 031-704 77 79.
Biljettsläpp
Biljetterna släpps den 21 mars i samtliga premiärstäder. Gruppbokningar går dock att göra innan detta datum.

Information

Handling
Bakgrundsinformation
Om produktionen
Arameiska

Om skådespelarna
Om filmmakarna
Rollista
Biografer

Bilder
Recensioner
Artiklar
Länkar

Kyrkor

Kontakta
Information
Material
Länkar

Copyright: Material på denna site är framställt med tillstånd av Icon Productions Inc och Scanbox Entertaninment som distribuerar filmen i Sverige.
Rättigheter till bildmaterial och texter avseende filmen tillhör Icon Productions Inc. All information angående Kyrkor är framställt i samarbete
med Agape Sverige som handhar den svenska textgranskningen och kontakten med kyrkorna runt om i Sverige.
The Passion of the Christ visas av SF Bio. Produktion av webbsida: excite