Arameiska
[Startsida]
[Handling]
[Bakgrundsinformation]
[Om Produktionen]
[Arameiska]
[Om Skådespelarna]
[Om Filmmakarna]
[Rollista]
[Biografer]
[Bilder]
[Recensioner]
[Artiklar]
[Länkar]
[Kyrkor]

Ett av Mel Gibsons tidigaste beslut var att låta Jesus tala det språk i filmen som han verkligen talade för 2000 år sedan. Det språket är arameiska, ett forntida semitiskt språk som är närbesläktat med hebreiskan, och som i dag av vissa språkforskare anses vara ett i det närmaste utdött språk som endast används i dialekter av ett fåtal människor i avlägsna delar av Mellanöstern. Men på sin tid var arameiskan det gemensamma språket som talades över hela världen i utbildnings- och handelssyfte, ungefär som engelskan i dag. Språket spred sig till Palestina och ersatte hebreiskan som huvudmål någon gång mellan 721 och 500 före Kristus.

Jesus ska ha talat och skrivit vad som nu är känt som västarameiska, vilken var judarnas dialekt under hans levnadstid. Efter hans död skrev tidiga kristna mängder av skrifter på arameiska för att sprida berättelsen om Jesu liv över många länder. Som det historiska språket att sprida religiösa budskap på, är arameiskan den gemensamma tråden som binder samman judendomen och kristendomen. För Gibson var det också något obeskrivligt kraftfullt med att få höra Kristus ord uttalas på sitt originalspråk. Men att ge liv åt arameiskan i en modern film skulle bli en enorm utmaning. För hur går man tillväga för att göra en film i mitten av det 21 århundradet på ett förlorat språk från det första århundradet?

Gibson sökte hjälp hos fader William Fulco, ordförande för Medelhavsstudier vid Loyal Marymount University och en av världens främsta experter på det arameiska språket och klassiska, semitiska kulturer. Fulco översatte filmens manus helt och hållet till första århundradets arameiska för de judiska karaktärerna och ”gatulatin” för de romerska karaktärerna, baserat på hans omfattande språkliga och kulturella kunskaper. Efter översättningen av manuset stod Fulco till förfogande på plats under inspelningen som dialogcoach, och fanns därefter tillgänglig för produktionen för att hjälpa till vid sista minuten-översättningar och konsultationer. För att göra dialogen än mer autentisk konsulterade Gibson även lokala utövare av språket för att få känslan av hur det låter i verkligheten. Skönheten i att få höra detta utdöende språk i verkligheten var väldigt rörande berättar Gibson.

Detta innebar att hela den internationella rollbesättningen var tvungen att lära sig arameiska, framför allt fonetiskt, vilket gjorde dem till den kanske största grupp av skådespelare någonsin som lärt sig ett forntida språk. För Gibson hade filmens främmande språk en annan fördel: att lära sig arameiska blev den sammansvetsande faktorn hos en rollbesättning som kom från en rad olika länder, språk, kulturer och bakgrunder. ”Att föra samman alla dessa människor från hela världen och få dem att gemensamt lära sig ett nytt språk gav dem en gemensam grund för vad de delar och ett förenande som överskred språkgränserna,” säger Gibson

Det tvingade även skådespelarna att söka djupare i sina fysiska och känslomässiga resurser bortom användandet av ord. ”Att ha dialogen på arameiska krävde något annorlunda från skådespelarna,” observerade Gibson ”eftersom de var tvungna att kompensera för den normala tydligheten i deras eget språk. Det tog agerandet till en annan nivå. På ett sätt blev det gammalt hederligt filmskapande eftersom vi var så engagerade i att skildra berättelsen med rent bildspråk och uttryckssätt lika mycket som något annat.”

Information

Handling
Bakgrundsinformation
Om produktionen
Arameiska

Om skådespelarna
Om filmmakarna
Rollista
Biografer

Bilder
Recensioner
Artiklar
Länkar

Kyrkor

Kontakta
Information
Material
Länkar

Copyright: Material på denna site är framställt med tillstånd av Icon Productions Inc och Scanbox Entertaninment som distribuerar filmen i Sverige.
Rättigheter till bildmaterial och texter avseende filmen tillhör Icon Productions Inc. All information angående Kyrkor är framställt i samarbete
med Agape Sverige som handhar den svenska textgranskningen och kontakten med kyrkorna runt om i Sverige.
The Passion of the Christ visas av SF Bio. Produktion av webbsida: excite